برابری در اسلام

مقدمه:

گاهی اوقات وقتی بحث پیرامون برابری و مساوات در اسلام می شود برخی می گویند ما در اسلام مساوات نداریم عدالت داریم و بعضا این عدالت با تعاریف مختلف را دستمایه ی توجیه اختلافات طبقاتی و بهره مندی غیرعادلانه و نامساوی افراد از امکانات می کنند.
اما وقتی به پاره ای از روایات و آیات سر می زنیم مطالبی مخالف آن می یابیم که هیچ٬ بلکه مساوات را یک اصل الهی در آموزه های دینی می یابیم.
امام صادق در حدیثی قدسی می فرمایند: خدای بزرگ فرموده است بر برندگانم ده فریضه را واجب کردم٬ اگر از آنها درست آگاه گردند (و عمل کنند) در ملکوت خود جاگزینشان خواهم کرد و بهشت های خود را به آنان خواهم داد.نخستین آنها شناخت من است … و دهم این که هر مومنی با برادرش٬ در دین و دنیا برابر باشد.(سفینه البحار :۱۷۹/۲)

این تعبیر دین و دنیا در کنار هم تعبیر قابل تاملی است. دین با تمام مفهوم خودش و دنیا به معنی بهره مندی از مواهب الهی و نعمت ها و امکانات زندگی! این که یک فرد مومن در زندگی دنیایی خود در بهره مندی از حداقل های یک زندگی با دیگر مومنان برابر باشد.
در کنار این روایت حضرت رسول ص به امیرالمومنین می فرمایند: ای علی! سرور اعمال سه خصلت است : با انصاف با مردم رفتار کردن٬ با برادر دینی مساوات داشتن٬ و در همه حال به یاد خدا بودن! (تحف العقول /۱۴) «ادامه مطلب»