قلاده های طلا به گردن چه کسی است؟

قلاده های طلا به گردن چه کسی است؟
روزنامه ی آفتاب یزد

دیروز صبح وقتی از جلوی دکه ی روزنامه فروشی رد
می شدم، روزنامه ای سیاهپوش توجهم را جلب کرد! ابتدا فکر کردم شاید دستگاه چاپ
روزنامه خراب شده و یا این که مدل و طراحی اش این طوری است، اما دقایقی بیش طول
نکشید که متوجه عمق فاجعه شدم! تکراری بود؛ نوای همراهی با استکبار. امروز مجددا
صدای نحس مخالفان جمهوری اسلامی از حنجره ی یک روزنامه مدعی بیرون زده بود. امروز
مجددا کسی داشت در زمین دشمن بازی می کرد و غافل از منافع ملی کشور، آب به آسیاب
دشمن می ریخت و منافع اسرائیل را با جدیت دنبال می کرد.

آن روزنامه سیاهپوش شده بود زیرا دانه ای که
فرزندان انقلاب با حمایت رهبری معظم کاشته بودند داشت به بار می نشست. داشت به بار
می نشست تا دوباره به جهانیان اثبات کند جمهوری اسلامی منادی وحدت و صلح در جهان
است. داشت به بار می نشست تا دوباره ثابت کند که فرزندان روح الله دنبال بمب هسته
ای نیستند.

اما چه کنیم که جماعتی که خود نتوانستند طی سال
ها دستاوردی کوچک برای کشور داشته باشند، نمی توانند ببینند که می شود در کمتر از
شش هفت ماه می توان کار را به سر انجام رساند و گره ای از مشکلات باز کرد.

آن روزنامه سیاهپوش شده بود تا سیاهپوش کند
لبخند های رضایت مردم و جوانه های امید آن ها را. تا سیاهپوش کند تلاش دولت را و
تا سیاهپوش کند پیشرفت و عزت جمهوری اسلامی را.

اما آن روزنامه چه نوشته بود؟ آن روزنامه از
توافق بزرگ هسته ای کشور، حاصل خون و مقاومت مردم و شکست بزرگ دشمن همیشگی کشور را
“هلوکاست هسته ای” نامیده بود و تیم مذاکره کننده را به پنهان کاری متهم
کرده بود. و دوباره از انتقاد های بی موقع و ضعیف و اشتباهاتشان دفاع کرده و توافقنامه
ژنو را در صورت اجرا مبدل به زیارتنامه کرده بود و مدعی شده بود که
دست جمهوری اسلامی خالی است.

ایرادی ندارد؛ ملت ایران فریاد های این جماعت را
در هشت سال گذشته هنوز به یاد دارند. مردم ایران به “کفن پوشان” عادت
کرده اند. اما امروز ملت ایران با گذشته فرق اساسی کرده است و این موضوع را در
انتخابات 92 اثبات کرده اند. امروز ایرانیان خوب می دانند که قلاده های طلا به
گردن چه کسانی است…