بی حوصلگی ِ شیخ!

بی حوصلگی

به نام خالق بی حوصلگی ها 

(لینک)

.

بر محضر شیخ بودیم

او را بی حوصله یافتیم

علت را جویا شدیم

شیخ تامل کرد

سر در جیب برد

بیرون آورد

نگاهی بر چهره ی مان انداخت، سکوت کرد

مجدد سر فرو برد

یکی یکی از محضرش خارج شدیم

و نماند جز من

آرام سر بلند کردندی و نگاهی عمیق در من انداختندی و تو گویی من آب شدم. هر آینه دعا می کردم زمین را شکافته بیابم و خود را به درون آن اندازم

سستی پاهایم پاگیر شده بود تا از محضرش فرار کنم

ناگاه فضا تغییر کرد، نسیم مهربانی و عطر خوش رحمت الهی را در حجره یافتم

شیخ رنگ صورتش دگرگون گشت و خودم را کمی آرام تر یافتم.

محاسن شیخ پا به حرکت گذاشت و این نوید دهنده لب گشودن او بود

آرام تر شدم … .

شیخ گفت؛ عزیزم، نیست افگار ما جز نتیجه ی اعمال ما

پس بی حوصلگی را از کاستی در عبادات و چیرگی فضولات ِ معاصی یافتیم.

پس با شیخ نماز گذاردیم و مشغول دعا و نیایش گشتیم….

#در_محضر_حلاج

#حلاج_الاسرار

.

جمعه بی تو پر از بی حوصله گی هاست

.

کامنت نوشت یکی از همراهان:

تعطیل است مثل جمعه ها

تمام حوصله ی من !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *