تفکر احمدی نژاد در صحن جامع رضوی

سید سبحان بطحایی، اینستاانصاف: در خبرها آمده که حجت الاسلام علم الهدی، امام جمعه‌ی شهر مقدس مشهد، که به بیان خودشان امامزاده‌ی آن شهر هم محسوب می‌شوند، بیاناتی داشتند بس تامل برانگیز!

آقای علم الهدی با بیان اینکه فکر امام خمینی در بنیان و ایجاد بسیج یک الهام غیبی به ایشان از ناحیه‌ی امام زمان (عج) بود، ادامه داد: زمانی که آمریکا تهاجم نظامی اش را بر ما از طریق صحرای طبس انجام داد و این اقدام به مدد امداد غیبی خداوند و طوفان شن ناکام ماند این فکر به ذهن امام (ره) آمد و این الهام غیبی درکنار آن امداد غیبی بود.

اما آنچه تامل برانگیز است و ذهن‌ها را مشغول می‌کند آن است که چطور تفکر ِ جریانی که گفته می‌شود در گذشته در جلسه‌ی هیات دولت صندلی خالی برای امام زمان می‌گذاشتند و بشقاب خالی در سفره! و آنگاه یارانه‌ها را پول امام زمان می‌خواندند و جالب‌تر آنکه بعدا جریان انحرافی خوانده شدند، ادبیات و تفکرشان در تریبون‌های رسمی نفوذ کرده و صدای آنها دیگر نه از پاستور، بلکه از صحن جامع رضوی به  گوش می‌رسد.

بدون قضاوت درباره‌ی سخنان آقای علم الهدی و این که آیا مصداق هشدار امام خمینی است یا خیر، اما شایسته است که کسانی که امروزه، واژه‌ی نفوذ را خلاصه شده در نفوذ بیگانگانی خارجی می‌بینند، حواسشان به نفوذ بیگانگانی داخلی نیز جمع شود که امام امت فرموده بود: “آن قدر که اسلام از این مقدسین روحانی‌نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است…”