گام بزرگ اصلاح طلبان برای نظام

سیدسبحان بطحایی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت: شرکت در انتخابات و اساسا مساله ی انتخابات از جمله مسایل بسیار مهمی است که امام راحل و مقام معظم رهبری دامت برکاته، بر برگزاری پر شور آن تاکید داشتند و در آخرین سخنرانی رهبری نیز بر آن تاکید شد.

اما انتخابات پر شور چه زمانی اتفاق می افتد؟

پاسخ این سوال را می توان با توجه به تحلیل آنچه به پرشور شدن انتخابات می انجامد، یافت.

اساسا برگزاری با شکوه یک انتخابات، به فراوانی کاندیداهای آن بستگی دارد. برای مثال، در سال هشتاد و هشت که یک انتخابات پرشوری برگزار شد، اختلاف فکری کاندیداهای مطرح، از مهم ترین عوامل آن بود.

اما در انتخابات مجلس امسال، این گام مهم توسط اصلاح طلبان برداشته شد.

اصلاح طلبان علیرغم تمام اصطحکاکی که در سال ۸۸ به وجود آمد و تا کنون هم ادامه دارد، باز هم با شرکت گسترده در انتخابات مجلس، گام مهمی را برای برگزاری انتخابات و انجام هرچه بهتر این رکن اساسی قانون و میثاق مردم با حاکمیت برداشته اند.

اما آنچه طبق اخبار در حال روی دادن است، یعنی رد صلاحیت گستره ی اصلاح طلبان، حاکی از عدم تعامل نهادهای نظارتی و پس زدن این کنش مهم و زیبا در دهه ی چهارم انقلاب اسلامی است که امید می رود در مراحل بعد تغییر کند.

طبیعتا، نهادهای نظارتی بر انتخابات و به ویژه شورای محترم نگهبان، توضیحات قابل قبولی برای این واقعه خواهند داشت.

آنچه امروزه بر گردن نهادهای مدنی و جامعه احساس می شود، مطالبه ی این پاسخ و پیگیری آن از طریق نهاد های قانونی خواهد بود.

البته از کاندیداهای رد صلاحیت شده نیز انتظار می رود که تمامی مجاری قانونی را برای پیگیری این مطالبات، طی کنند.

انتهای پیام

اندر مصائب خودسری!

در کشور ما | البته سالیان درازی است | شاید نزدیک به یک سده | جماعتی هستند که همه آنها را | خودسر | می نامند | حتی خودشان | البته که جماعت ریشه دار و پر سابقه ای هم هستند | در قبل انقلاب | از پری قد بلنده گرفته تا شعبان بی مخ | و بعد انقلاب هم … | البته جدای از تغییر ظاهر این دوستان | قبل و بعد انقلاب | منش شان نیز | متحول شده | قبل انقلاب | اگر از اعلی حضرت | یا خدنگش | دستور می گرفتند | بعد از انقلاب از هیچ کس | هیچ کس یعنی هیچ کس | دستور نمی گیرند | از اعتراضات امام راحل به آنها گرفته تا مقام معظم رهبری | این یعنی هیچ کس | البته | خب طبیعتا رشد هم کرده اند | خسارات آن زمان | محدود به چهار تا مغازه بود | اما بعدها | دیگر سیاست خارجی تعیین می کردند | استراتژی فرهنگی بر کرسی می نشاندند | و دولت تعیین می کردند | قبلتر | یا بی سواد بودند یا پتیاره | بعدتر دکتر شدند و استاد دانشگاه | القصه | سفارت می گیرند | غارت می کنند | منافع ملی را به پرتگاه می کشانند | بدبختی به بار می آورند | مصونیت قضایی هم ندارند! | باشد که ما | رستگار شویم | شاید حق با آنان است …