اندر مصائب خودسری!

در کشور ما | البته سالیان درازی است | شاید نزدیک به یک سده | جماعتی هستند که همه آنها را | خودسر | می نامند | حتی خودشان | البته که جماعت ریشه دار و پر سابقه ای هم هستند | در قبل انقلاب | از پری قد بلنده گرفته تا شعبان بی مخ | و بعد انقلاب هم … | البته جدای از تغییر ظاهر این دوستان | قبل و بعد انقلاب | منش شان نیز | متحول شده | قبل انقلاب | اگر از اعلی حضرت | یا خدنگش | دستور می گرفتند | بعد از انقلاب از هیچ کس | هیچ کس یعنی هیچ کس | دستور نمی گیرند | از اعتراضات امام راحل به آنها گرفته تا مقام معظم رهبری | این یعنی هیچ کس | البته | خب طبیعتا رشد هم کرده اند | خسارات آن زمان | محدود به چهار تا مغازه بود | اما بعدها | دیگر سیاست خارجی تعیین می کردند | استراتژی فرهنگی بر کرسی می نشاندند | و دولت تعیین می کردند | قبلتر | یا بی سواد بودند یا پتیاره | بعدتر دکتر شدند و استاد دانشگاه | القصه | سفارت می گیرند | غارت می کنند | منافع ملی را به پرتگاه می کشانند | بدبختی به بار می آورند | مصونیت قضایی هم ندارند! | باشد که ما | رستگار شویم | شاید حق با آنان است …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *