مدیران جلسه ای

یکی از آفت های مدیریتی کشور، جلسات طولانی و البته بدون برنامه ریزی است.
کمتر کسی را می شناسم که کارش به اداره ای افتاده باشد و نیاز به مدیر یا حتی کاشناسی داشته باشد و او را در جلسه ای نیابد!
فی الواقع آنچه ما از مدیریت کشور فهمیده ایم جز جلسات طولانی نیست. آنقدر جلساتمان فرسایشی است که چون رستورانی در آن انواع میوه، قهوه، خوراکی ها مختلف و متنوعی را هم پیش بینی می کنیم تا حداقل جلساتمان تلفات انسانی نداشته باشد!
ای کاش مدیران ما روش برگزاری جلسات صحیح را ابتدائا خود و سپس به کارمندانشان می آموختند تا قبل از جمع آوری اعضای یک جلسه و شروع آن، بدانند چه میخواهند بکنند و به کجا میخواهند برسند و اساسا آیا این موضوع نیاز به چه کسانی و چه جلساتی دارند.
تعدد جلسات ادارات دولتی از یکسو و آداب و تشریفات مزخرف آن از سوی دیگر بر طبل بی کیفیتی آن می کوبد!
والله لازم نیست در ابتدای هر جلسه مختصات جهان را بررسی کنیم و رویدادهای هفته را مرور کنیم.
امروز همه ما اخبار را سریعا در میابیم و تقریبا همیشه آنلاینیم 🙂
اما
چیزی که تاکنون آموخته ایم، برگزاری جلسه بوده است؛ #مدیران_جلسه_ای