چپ حزب اللهی

یادداشتی که در اینستاگرام در خصوص عبدالرضا داوری نوشتم پس از بازداشت

.
۲۹ آذرماه ۱۳۹۴ | یادداشتی تحت عنوان ادامه ی خط گلپور پیرامون تحلیل رفتار عبدالرضا #داوری نوشتم در #انصاف_نیوز | ایام گذشت تا شنیدم بازداشت شده است | راستش هرکس جای من آنقدر ضداحمدی نژاد بود باید خوشحال میشد اما ناراحت شدم | راست ترش را بخواهید الحق و الانصاف #عبدالرضا_داوری را از ته دل دوست دارم. یک چپ حزب اللهی تمام عیار که تنها نقطه ضعفش احمدی نژادی بودنش است! البته جنسش با کاسب های دور و ور احمدی نژاد واقعا فرق داشت و از هشت سال دولت مطلقه ی محمود تنها عضویت در یک هیئت مدیره کوچیک به او رسید و لاغیر!
.
خاطرم هست با @ambn94_ در جلسه ای با او گفت و گو می کردیم که به ما گفت ؛ من دکتری هاشمی شناسی دارم! | بعدتر ها جاهای مختلف دیدمش و گفت و کردیم و چندباری هم تلگرامی | از لحاظ سیاسی کاملا رو به روی هم بودیم اما بگذارید اعتراف کنم که
عبدالرضا داوری
دوست داشتنی ترین احمدی نژادی موجود است | صبور، آرام و پر از اعتماد به نفس و کلی مطالعه | البته من نمیدانم چطور از بند ۴ زندان اوین انقدر منظم کانال تلگرامی اش را بروز میکند | والاع تا آنجا که خاطر ما میرسید زندان ازین امکانات نداشت | حداقل علی ما نقل | لکن با تمام این وضعیت، امیدوارم زودتر زودتر از زندان مرخص شود | زیرا آن داوری ای که من شناختم هیچگاه از زندان رفتن کسی کف و سوت نکشید!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *