ندای کرامت انسان در شب قدر

گفتاری از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ناصرمهدوی در ماه رمضان سال ۹۵

 

شب قدر از لحظات شیرین و روحانی است که دینداران و روزه داران جهد و تلاش معنوی و ریاضت های عبادی خود را می سنجند و همه آنهایی که با روزه داری تمرین خویشتنداری کرده اند، بوی لطیف خداوند را درون خویش احساس می کنند و این آیه قرآن را، که ارزش شب قدر برتر از یک عمر و هزار ماه است، به خوبی درک می کنند. راز برتر بودن شب قدر در همین نکته اساسی است که آدمی به سبب تلاش اخلاقی خود و تهذیب و پیراستن دل از اغیار و آلودگی های نفسانی، فرصتی برای رشد بیشتر خرد و احوال معنوی خود پیدا کند به این ترتیب وقتی جان نو شود و قدر و منزلت آدمی افزون گردد، بانگ خداوند هم به گوش می رسد که چنین لحظه روشن و شیرینی ؛ یعنی لحظه شکوفایی نفس، از صد سال عمری که در غفلت و هیاهو سپری شده برتر و والاتر است.

«ادامه مطلب»