الگوی نانوشته

این مطلب را برای یک گروه تلگرامی نوشتم و توضیحات آن به اختصار است٬ ان شا الله در فرصت مقتضی در خصوص مغالطه ای که پیرامون یک الگوی دینی و یک الگوی عادی یا به تعبیر بهتر نمونه های موفق و افراد شاخص روی میدهد را بیشتر شرح خواهم داد.

یک کاربر در توئیتر نوشته اگر زن های ایرانی به جای فاطمه زهرا الگوهایی مثل این زن [مریم میرزاخانی] داشتن الان ایران هم جای بهتری برای زندگی بود و هم جای بهتری برای دانشمندان!

همون اول چندتا سوال به ذهنم رسید
۱- آیا مریم میرزاخانی به عنوان یک بانوی موفق در کار علمی الگویی در عرض حضرت زهرا است برای بانوان؟
۲- آیا مریم میرزاخانی اساسا الگو است؟
۳- اگر هم الگو است آیا میتواند یک الگوی دینی باشد؟ ادامه خواندن “الگوی نانوشته”