لیست‌های تقلبی | به نام اصلاحات به کام اصولگرایان

فضای مجازی فارغ از کارکردهای موثر و غیرقابل چشم پوشی اش، بستر بسیار مناسب انتشار شایعه است. از زمان انتشار لیست شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان، روزی نیست که در فضای مجازی با نام‌های لیست امید و یاران هاشمی و … اسامی مختلفی منتشر نشود. لیست‌هایی که اگرچه از افراد شایسته نیز بهره مند هستند لکن تقلبی است و چه از روی نادانی و چه از روی عناد به کام اصولگرایان و رقیب کار می کنند.

پرواضح است که اگر تشتت آرا در بین کاندیداهای اصلاح طلبان به وجود بیاید، دودش جز در چشم این جناح نخواهد رفت و مستقیما موجب رای آوری اصولگرایان می شود. تجربه انتخابات ۹۲ نشان داد که مردم در آن انتخاباتی پیروز می‌شوند که به همه لیست رای دهند. اگر در همین انتخابات مجلس مردم از رای دادن به آقای هاشم زائی به عنوان آخرین نماینده، کم‌کاری کرده بودند به جای او ،حدادعادل که امروز ادای اصلاحات را در پخش ویدئو درمی‌آورد در مجلس حضور داشت. همین فرضیه در خصوص چهره‌هایی نظیر بهاره آروین و … نیز محتمل است. «ادامه مطلب»