“طلبه ای سیر از جان”

امشب در توئیتر کسی مسئله حجت الاسلام عليرضا جهانشاهي معروف به طلبه ی سیرجانی را یادآوری کرده بود. خاطرم بود یادداشتی در وبلاگ های قدیمی ام نوشته ام. آن را که جهان نیوز نیز بازنشر کرده بود یافتم برای ثبت در تاریخ 🙂 بازنشر می کنم. «ادامه مطلب»